Søgeresultater

25 resultater fundet

 • Camp Sprog & Sport | Hvem er vi?

  HVEM ER VI? Vi arbejder på vores sprogcamp hele året rundt for at skabe den bedste oplevelse for dig! Nedenunder kan du læse om teamet bag Camp Sprog&Sport: JACOB NØRREGÅRD LEDER OG STIFTER Jacob er Cand.Scient. i Idræt og Sundhed samt Tysk, hvor han har speciale indenfor aktiv sprogtilegnelse. Han har arbejdet som lærer i både tysk og idræt. I løbet af de seneste fem år har Jacob boet både i den engelsktalende del af Canada og i Tyskland. Derudover har han tidligere arbejdet som instruktør og campleder for forskellige sommercamps. SEBASTIAN BRUUN MEDSTIFTER Sebastian er kandidat i Idræt og Sundhed fra SDU med speciale i kulturel ledelse. Han har arbejdet med undervisning af unge både i undervisnings- og idrætssammenhæng. Sebastian har ligeledes arbejdet med projektarbejde både teoretisk og praktisk. Kommende Camp Koordinators navn? CAMP COORDINATOR Kommende camp koordinators profil.... ​ Vi leder lige nu efter den næste camp koordinator. Er du selv interesseret? Send os en ansøgning allerede nu. Vi afholder samtaler løbende og venter gerne på den rette kandidat. ​ FÅ MERE AT VIDE HVORFOR SKAL JEG VÆLGE CAMP SPROG&SPORT? LÆS MERE JEG VIL GERNE SE JERES FACILITETER LÆS MERE HVORDAN TILMELDER JEG MIG CAMPEN? LÆS MERE

 • Camp Sprog & Sport | Tryghed

  TRYGHED Hos Camp Sprog&Sport er tryghed i højsædet. Vores instruktører byder dig velkommen og vil fra start skabe et fantastisk fællesskab, som alle er en del af. Vi har altid øje på, om nogen har brug for at blive taget ekstra under armen, så ingen føler sig alene. På Camp Sprog&Sport har vi fokus på både den sociale og den sproglige tryghed, så vi står klar til tage dig med ind i fællesskabet og skaber samtidig et trygt læringsmiljø. TRYGHED EN GOD OG TRYG UGE PÅ CAMP SPROG&SPORT INSTRUKTØRER SOCIALT LIV AKTIVITETER FAGLIG TRYGHED INSTRUKTØRER Gode instruktører er en nødvendighed for en god sommercamp. Derfor er vi meget bevidste om, at alle vores instruktører skal have haft undervisningserfaring og tidligere have arbejdet med børn og/eller unge – og så skal de ikke mindst brænde for at have en fantastiske uge med deltagerne. På campene vil der ca. være to instruktører per 15 deltagere. De udvalgte instruktører kommer på en seminarweekend, som har til formål at forberede instruktørerne til sommerens camp. Weekenden indeholder pædagogiske og didaktiske kurser. GODT SOCIALT LIV PÅ CAMPEN Det sociale liv på campen er altafgørende for, at alle får en god uge på Camp Sprog&Sport. Derfor er det vores fornemmeste opgave at skabe gode relationer og hyggelig stemning, så snart dørene åbner til campen. Under hele campen vil instruktører, aktivitetsledere og kontoret være opmærksomme på, at alle er en del af fællesskabet. På Camp Sprog&Sport tror vi på sjov sprogundervisning – og undervisningen kan kun være sjov, hvis man har det godt med hinanden! HYGGELIGE AKTIVITETER For at styrke fællesskabet og skabe en hyggelig stemning på campen, er der sjove og spændende sportsaktiviteter. I disse sportsaktiviteter vil der være et fokus på at skabe et godt sammenhold på c ampen. ​ Til dig som har valgt overnatningscamp, vil der hver aften være aftenaktiviteter. Der vil både være noget til dem, som vil bruge det sidste energi med noget ekstra sport og noget til dem, som ønsker en mere rolig aften. Eksempler på aftenaktiviteter kunne være: Brætspilsaften Bålhygge med guitar Cross-fit konkurrence Badminton ​ FAGLIG TRYGHED Det er ikke unormalt at føle sig usikker eller utryg, når man skal snakke tysk og/eller engelsk. Mange er nervøse i undervisningen, fordi Denne følelse er vi meget opmærksomme på hos Camp Sprog&Sport. Med stor viden inden for området, hjælper vi dig med at overvinde "hvad tænker de andre mon om mig?" ængsteligheden. Vi har fokus på, at du skal have succesoplevelser med tysk eller engelsk. Fra første undervisningsgang sætter vi rammerne for et behageligt læringsmiljø, hvor du har plads til at eksperimentere med sproget uden at skulle føle dig nervøs for at lave fejl. Vi mener, at du lærer bedst i trygge rammer, KAN JEG TAGE AF STED ALENE? Ja, du kan sagtens tage af sted alene! Rigtig mange deltagere kommer hvert år alene på camp og kommer hjem med nye venner. Vi nyder, at se hvordan nye venskaber bliver dannet på kryds og tværs. Vi ved, at det for nogle kan være lidt nervepirrende at komme afsted alene og første gang; derfor har vi altid et ekstra øje på dem, som har brug for en ekstra hånd til at komme godt ind i fællesskabet.

 • Vilkår og Betingelser | Camp Sprog&Sport

  Året Rundt Vilkår & Betingelser Vilkår og betingelser Gældende fra 31. august 2020 Generelle oplysninger om Sprog&Sport ApS Sprog&Sport ApS afholder Sprog&Sport Året Rundt, hvor unge mellem 9 og 16 år bliver undervist i sprog gennem sport og bevægelse én gang om ugen. Selskabet blev stiftet i 2019. Selskabets CVR.-nummer: 40970126 Selskabet har hjemsted på adressen: Kochsgade 31D, 5000 Odense C. E-mail: info@campsprogogsport.dk Tlf: +45 22 50 05 06 Medmindre andet skriftligt er aftalt gælder disse vilkår og betingelser fra Sprog&Sport ApS i henhold til Sprog&Sport Året Rundt. Generelt: Forløb Stk. 1. Undervisningsforløbet strækker sig over 20 uger á to dele. Stk. 2. Der forekommer én ugentlig undervisningssession á 1,5 timers varighed. Stk. 3. Sprog&Sport Året Rundt holder undervisningsfri i overensstemmelse med skolernes feriekalender. Se kalender . her ​ Tilmelding Stk. 1. Tilmelding til Sprog&Sport Året Rundt er mulig så længe tilmeldingen er åben på hjemmesiden https://www.campspsrogogsport.dk Stk. 1a. Tilmelding skal dog ske senest 7 hverdage før holdopstart. Stk. 1b. Tilmeldingen sker online via en tilmeldingsformular, som findes på www.campsporgogsport.dk/aaret-rundt Stk. 1c. Forældre/værge til deltageren skal udfylde tilmeldingsformularen. Stk. 1d. Ved tilmelding skal forældre/værge til deltageren oplyse om særlige behov, såsom sygdomme/diagnoser. Stk. 2. Forældre/værge skal udlevere mindst ét telefonnummer, hvorpå det er muligt at få kontakt til forældre, værge eller anden kontaktperson ved sygdom e.lign. Stk. 3. Oplysningerne fra stk. 2 og stk. 3 skal være korrekte. Såfremt Sprog&Sport konstaterer, at disse ikke er korrekte, kan Sprog&Sport bortvise deltageren øjeblikkeligt uden refundering. Stk. 4. Sprog&Sport hverken udleverer, deler eller sælger de personlige oplysninger på deltager, værge eller forældre til tredjepart. Pris Stk. 1. Priserne fordeler sig som følgende: Undervisningsforløb del 1: 995,- Undervisningsforløb del 2: 995,- Stk 2. Alle priser er i danske kroner inkl. told, skatter og øvrige afgifter. Betaling Stk. 1. Tilmeldingen er bindende for begge parter, når betalingen er registreret på virksomhedens konto. Stk. 2. Betaling for undervisningsforløb del 1 sker senest 7 hverdage inden forløbets begyndelse. Stk. 2a. Betaling for undervisningsforløb del 2 sker senest 7 hverdage inden forløbets begyndelse. Stk. 3. Betalingen foregår via faktura, der indløses via kortbetaling eller PayPal, ved mindre andet er aftalt. Stk. 4. Faktura udsendes efter tilmelding ved undervisningsforløb del 1. Stk 4a. Faktura for undervisningsforløb del 2 udsendes automatisk 21 dage inden undervisningsforløb del 2 begynder. Stk. 5. Betalingsfristen er 14 dage efter fakturaen blev afsendt. Stk. 5a. Fakturaen skal dog senest betales 7 hverdage inden det respektive undervisningsforløbs start. Stk. 6. Hvis betalingsfristen ikke overholdes, frigøres pladsen på Sprog&Sport Året Rundt uden særskilt advarsel. Stk. 7. Evt. rabatter og tilbud kan ikke bruges på eksisterende tilmeldinger. Ved særlige omstændigheder Stk. 1. Hvis deltager bliver forhindret i at deltage i en eller flere sessioner, skal forældre, værge eller anden kontaktperson - inden sessionens begyndelse - give Sprog&Sport melding herom pr. telefon eller mail (kontaktinfo tilsendes ved tilmelding). Stk 2. Er deltager forhindret i at deltage i hele eller dele af en eller flere sessioner, er der ingen refundering. Afbestilling Stk. 1. Afbestilling meldes skriftligt til info@campsprogogsport.dk. Aflevering og afhentning af deltagere på Sprog&Sport Året Rundt Stk. 1. Med mindre andet er aftalt kan aflevering af deltagere tidligst ske kl. 16.:15 og afhentning senest kl. 18:15. Stk. 2. Deltageren må ikke forlade Sprog&Sport Året Rundts område i tidsrummet 16:30 – 18:00, medmindre dette sker efter forudgående aftale med instruktør. Alkohol og rusmidler Stk. 1. Det er ikke tilladt at være påvirket af alkohol eller andre rusmidler på Sprog&Sport Året Rundt. Stk. 1a. Brud på denne regel medfører øjeblikkelig bortvisning. Stk. 2. Ved bortvisning refunderes betalingen ikke. Kvalitetssikring Stk. 1. Alle vores instruktører er fagligt kompetente med relevant idræts- og/eller undervisningsbaggrund. Stk. 2. Sprog&Sport indhenter børneattest på instruktørerne. Ansvarsbegrænsning Stk. 1. Deltagelse på Sprog&Sport Året Rundt er på eget ansvar. Stk. 2. Sprog&Sport fraskriver sig ethvert ansvar for de tings- og personskader, som en deltager måtte forvolde eller blive udsat for. Stk. 3. Eventuelle deltagerulykker skal dækkes af deltagerens private ulykkesforsikring. Transport af deltagere Stk. 1. Ved tilmelding accepterer forældre/værge, at Sprog&Sports ansatte under forløbet i særlige tilfælde (fx akutte skader, som ikke kræver ambulancetilkaldelse) må transportere deltagere i egen bil. Stk. 1a. Transport må alene ske under overholdelse af færdselslovens regler. Stk. 2. Sprog&Sport påtager sig intet yderligere ansvar, end hvad der måtte følge af almindelig dansk erstatningsret i forbindelse med transport af deltagere. Aflysning Stk 1. Sprog&Sport forbeholder sig retten til at aflyse Sprog&Sport Året Rundt med mindst 7 dages varsel. Stk 2. Såfremt Sprog&Sport aflyser et undervisningsforløb på Sprog&Sport Året Rundt, bliver den fulde deltagerbetaling refunderet. Immaterielle rettigheder Stk. 1. I forbindelse med Sprog&Sport Året Rundt laver Sprog&Sport video- og fotooptagelser af bl.a. de aktiviteter, som deltagerne udfører. Stk. 1a. Der gøres opmærksom på, at video- og fotomateriale evt. bruges i markedsføring. Stk. 2. Hvis forældre/værge/kontaktperson ikke ønsker dette, anmoder Sprog&Sport om at modtage en skriftlig erklæring på dette seneste 7 dage før undervisningsforløbets start. Denne skal sendes til: info@campsprogogsport.dk Advarsler og bortvisning Stk. 1. En deltager kan bortvises, sendes hjem eller tildeles en advarsel, hvis Sprog&Sports instruktører vurderer, at det er nødvendigt. Sprog&Sport bestemmer suverænt, om der er behov for en bortvisning, hjemsendelse eller en advarsel. Forældre/værge/kontaktpersoner holdes løbende informeret. Stk. 2. Hjemsendelse sker for egen regning. Stk. 3. Ved bortvisning og hjemsendelse refunderes indbetaling ikke. Glemte sager Stk. 1. Glemte ting bliver maksimalt gemt i 30 dage. Stk. 2. Tilsendelse af glemte sager foregår for egen regning. Force Majeure Stk. 1. Bliver Sprog&Sport Året Rundt forhindret helt eller delvist på grund af force majeure, fritager det Sprog&Sport for ethvert ansvar. Stk. 2. Under force majeure henhøres bl.a., men er ikke begrænset til, naturkatastrofer, arbejdskonflikter, krig, borgerkrig, blokade, afspærringer, politiske uroligheder, mangel på drivmidler eller andre ydre omstændigheder, som påvirker en camps afholdelse.

 • Året Rundt | Camp Sprog&Sport

  Sprog&Sport Året Rundt Du sidder i klassen og læreren taler, men du har svært ved at koncentrere dig. Du kigger ud ad vinduet, og har mere lyst til at bevæge dig udenfor. ​ Kender du det? Du er ikke alene! Hvis du ligesom mange andre børn og unge har det på samme måde, så er Sprog&Sport Året Rundt lige noget for dig. ​ Her bliver du begejstret for og selvsikker i sprog gennem sjove sportsaktiviteter og stærkt sammenhold - uanset dit sproglige og sportslige niveau. Tilmeld dig og hør mere Nøjagtigt ligesom du kender det fra andre fritidsaktiviteter, går du til Sprog&Sport én gang om ugen . efter skole ​ Forskellen er bare, at vi både har det sjovt med sportsaktiviteter og med sprog! Er du elev i 2. - 10. klasse, kan du gå til Sprog&Sport i Odense (Skibhus Friskole + Lokale 1748) og i Stenløse (Egedal Gymnasium & HF) . ​ Året Rundt starter i uge 3 Tilmeld dig nu så du er sikret en plads! Hvem? Alle elever i folkeskolens 2. - 10. klasse kan gå til Sprog&Sport Året Rundt. ​ ​ ​ ​ ​ ​ Hvor? Odense Skibhus Friskole + Lokale 1748 (Tirsdag eller onsdag i uge 3 fra 16:30 - 18:00)​ ​ Stenløse Egedal Gymnasium & HF​ (Tirsdag eller onsdag i uge 3 fra 16.30 - 18.00 ) Hvornår? Undervisningsforløbet strækker sig over 20 uger à to dele. ​ Hver session foregår 1,5 timer, én dag om ugen efter skole. ​ Sprog&Sport Året Rundt holder dog undervisningsfri i skoleferier - se kalender her . Hvordan? Betaling foregår over to omgange. ​ Opstartstilbud Pris pr. betaling 995,- (normalpris 1.990,-) Første betaling sker inden holdstart. ​ Anden betaling sker halvejs gennem forløb. Her kan du tilmelde dig en plads på Sprog&Sport Året Rundt ​ Dine kontaktoplysninger bruger vi til at sende faktura og anden relevant information om og tilbud på Sprog&Sport. ​ De øvrige oplysninger er til for, at vi kan oprette et hold, der passer lige nøjagtigt til dit barns niveau. Engelsk Tysk arrow&v 2. klasse 3. klasse 4. klasse 5. klasse 6. klasse 7. klasse 8. klasse 9. klasse 10. klasse arrow&v Odense - Skibhus Friskole - Tirsdag i uge 3 Odense - Skibhus Friskole - Onsdag i uge 3 Stenløse - Egedal Gymnasium & HF - Tirsdag i uge 3 Stenløse - Egedal Gymnasium & HF - Onsdag i uge 3 arrow&v Ja, tak. Tilmeld mig nu. | Privatlivspolitik Vilkår & Betingelser

 • TILMELDING TIL NYHEDSBREV | Camp Sprog&Sport

  Tilmeld dig vores nyhedsbrev her og hold dig opdateret. Jeg acceptere at modtage nyhedsbreve fra Camp Sprog&Sport Tilmeld Nyhedsbrev Tak for din tilmelding til vores nyhedsbrev! Vi kan nu løbende holde dig opdateret med de nyeste tiltag på vores camps for 2020 og andre spændende nyheder.

Om Camp Sprog&Sport

Kontakt os

Tilmelding

FAQ

Privatlivspolitik

Vilkår & betingelser

Kontakt

Kochsgade 31D

5000 Odense C

Telefon: +45 22 50 05 06

Mail: info@campsprogogsport.dk

CVR: 40970126

Copyright © Alle rettigheder forbeholdt Camp Sprog&Sport, 2020. 

 • White LinkedIn Icon
 • White Facebook Icon
 • White Instagram Icon