Søgeresultater

25 resultater fundet

 • Camp Sprog & Sport | Betingelser

  BETINGELSER HANDELSBETINGELSER Gældende fra d. 1. november 2020. ​​ Generelle oplysninger om Sprog&Sport ApS Sprog&Sport ApS samarbejder med foreningen Sprog&Sport, som blev stiftet i 2016. Sprog&Sport ApS afholder sommercamps, hvor unge mellem 9 -16 år kan blive undervist i sprog gennem sport og bevægelse. Selskabet blev stiftet i 2019. Selskabets CVR.-nummer: 40970126 ​ Selskabet har hjemsted på adressen: Kochsgade 31D, 5000 Odense C. E-mail: jacob@campsprogogsport.dk Tlf: +45 22 50 05 06 ​ ​ Generelt Medmindre andet skriftligt er aftalt, gælder disse handelsbetingelser fra Sprog&Sport ApS. ​​ Betaling Stk. 1 Betalingen foregår via kortbetaling eller via faktura ved mindre andet er aftalt. Stk. 2 Tilmeldingen er bindende for begge parter, når betalingen er gået ind på virksomhedens konto. Stk. 3 Der er 14 dages fortrydelsesret efter betaling. Stk. 3a Fortrydelsesretten forfalder ved starten af campen. Stk. 4 Evt. rabatter og tilbud kan ikke bruges på eksisterende tilmeldinger. Stk. 5 Ved brug af ratebetaling bliver der krævet et administrationsgebyr på kr. 50. Stk. 5a Betalingen af raterne ved overnatningscamps sker over tre gange: Ved tilmelding 1. marts 1. april Stk. 5b Betalingen af raterne ved overnatningscamps sker over fire gange: Ved tilmelding 1. marts 1. april 1. juni Stk. 6 Hvis betalingsfristerne ikke bliver overholdt kan Sprog&Sport ApS frigive pladsen og sælge den til anden person. ​​ Priser Alle priser er i danske kroner inkl. told, skatter og andre afgifter. ​​ ​ Afbestilling Stk. 1 Afbestilling meldes skriftligt til . info@campsprogogsport.dk Stk. 2 Ved afbestilling før 1. februar vil 50 % af beløbet blive refunderet. Stk. 2 Ved afbestilling før 1. april vil 25 % af beløbet blive refunderet. Stk. 3 Ved køb af afbestillingsforsikringen, som udbydes af Sprog&Sport APS, vil hele beløbet blive refunderet ved afbestilling uanset tidspunkt, hvis afbestillingen er grundet sygdom. Stk. 3a Ved brug afbestillingsforsikringen skal der fremvises en lægeerklæring. ​​ Tilmelding Stk. 1 Tilmelding til Camp Sprog&Sport er mulig så længe tilmeldingen er åben på hjemmesiden www.campsprogogsport.dk Stk. 1a Tilmeldingen skal ske online via en tilmeldingsformular, som kan findes på . www.campsporgogsport.dk Stk. 1b Forældre/værge til deltageren skal udfylde tilmeldingsformularen. Stk. 2 Ved tilmelding skal forældre/værge til deltageren oplyse om særlige behov, såsom allergier eller sygdomme/diagnoser. Stk. 3 Forældre/værge skal udlevere mindst ét telefonnummer, hvorpå det er muligt at få kontakt til forældre, værge eller anden kontaktperson. Stk. 3a Forældre, værge eller anden kontaktperson forpligter sig til at foretage afhentning, hvis deltageren bliver syg, får hjemve eller lignende. Stk. 3b Ved afhentning af deltager er der ingen refundering. Stk. 4 Oplysningerne fra stk. 2 og stk. 3 skal være korrekte. Såfremt Camp Sprog&Sport konstaterer, at disse ikke er korrekte, kan Camp Sprog&Sport bortvise deltageren øjeblikkeligt uden refundering. Stk. 5 Camp Sprog&Sport hverken udleverer, deler eller sælger personlige oplysninger på deltager, værge eller forældre til tredjepart. ​​ ​ Tilkøb Stk. 1 Der er mulighed for tilkøb af hoodie, forsikring, tidlig ankomst og kørsel. Stk. 2 Ved afbestilling af disse tilkøb gælder samme vilkår og betingelser som ved afbestilling af tilmeldingen til Camp Sprog&Sport (Se det ovenforstående afsnit om afbestilling). ​​​ ​ Aflevering og afhentning af deltagere på Camp Sprog&Sports dagcamps Stk. 1 Medmindre andet er aftalt, kan aflevering af deltagere tidligst ske kl. 8.00 og afhentning senest kl. 16.00. Stk. 2 Deltageren må ikke forlade Camp Sprog&Sports område i tidsrummet 8.00-16.00, medmindre dette sker efter forudgående aftale med instruktør. ​ ​ Aflevering og afhentning af deltagere på Camp Sprog&Sports overnatningscamps Stk. 1 Medmindre andet er aftalt, kan aflevering af deltagere ske på første campdag i tidsrummet kl. 9.00 til 9.30. Medmindre andet er aftalt, kan afhentningen ske i tidsrummet 10.00 til 10.30 på sidste campdag. Stk. 1a Ved bestilling af tillægsydelsen ’tidlig ankomst’, kan deltagere afleveres fra kl. 19.00 dagen før campstart. Stk. 2 Deltageren må ikke forlade Camp Sprog&Sports område under campen, medmindre dette sker efter forudgående aftale med instruktør. ​ ​ Alkohol og rusmidler Stk. 1 Det er ikke tilladt at indtage eller være påvirket af alkohol eller andre rusmidler under campen. Brud på denne regel medfører øjeblikkelig bortvisning. Stk. 1a Ved bortvisning refunderes betalingen ikke. ​ ​ Forplejning på dagcamps Stk. 1 Camp Sprog&Sport sørger for 2 mellemmåltider (frugt og boller) og 1 hovedmåltid (middagsmad) i løbet af dagen. Hvis deltageren har brug for yderligere mad i løbet af dagen, skal deltageren selv medbringe dette. ​​ ​ Forplejning på overnatningscamps Stk. 1 Camp Sprog&Sport sørger for 3 hovedmåltider (morgenmad, middagsmad og aftensmad) og 3 mellemmåltider (Frugt, boller og aften-te). ​ ​ Instruktører Stk. 1 Camp Sprog&Sport anvender fagligt kompetente instruktører med relevant idræts- og underviserbaggrund. Stk. 1a Instruktører på Camp Sprog&Sports OrdblindeCamps gennemgår kursus med fokus på undervisning af børn og unge med dysleksi og andre skrive- og læsevanskeligheder. Stk. 2 Camp Sprog&Sport indhenter børneattest på instruktørerne. ​ Ansvarsbegrænsning Stk. 1 Deltagelse på Camp Sprog&Sport er på eget ansvar. Camp Sprog&Sport fraskriver sig ethvert ansvar for de tings- og personskader, som en deltager måtte forvolde eller blive udsat for. Stk. 2 Eventuelle deltagerulykker skal dækkes af deltagerens private ulykkesforsikring. ​ ​ Transport af deltagere Stk. 1a Ved tilmelding accepterer forældre/værge, at Camp Sprog&Sports ansatte under campen i særlige tilfælde (fx akutte skader, som ikke kræver ambulancetilkaldelse) må transportere deltagere i egen bil. Stk. 1b Transport må alene ske under overholdelse af færdselslovens regler. Stk. 2 Camp Sprog&Sport påtager sig intet yderligere ansvar, end hvad der måtte følge af almindelig dansk erstatningsret i forbindelse med transport af deltagere. ​ Aflysning Stk. 1 Camp Sprog&Sport forbeholder sig retten til at aflyse campen med mindst 21 dages varsel. Stk. 2 Såfremt campen bliver aflyst, bliver den fulde deltagerbetaling refunderet. ​ ​ Immaterielle rettigheder Stk. 1a I forbindelse med campen vil Camp Sprog&Sport lave video- og fotooptagelser af blandt andet de aktiviteter, som deltagerne udfører. Stk. 1b Der gøres opmærksom på, at dette materiale evt. vil blive brugt i markedsføring. Stk. 1c Hvis forældre/værge ikke ønsker dette, anmoder Camp Sprog&Sport om at modtage en skriftlig erklæring på dette seneste 21 dage før campens start. Denne skal sendes til: info@campsprogogsport.dk ​ ​ Badning Stk. 1a Badning finder kun sted såfremt, der er uddannede livreddere til stede. Stk. 1b Medmindre andet aftales særskilt, må deltageren bade under ovenstående foranstaltninger under campen. ​ ​ Hjemsendelse og advarsler Stk. 1 En deltager kan sendes hjem eller tildeles en advarsel, hvis camppersonalet vurderer, at det er nødvendigt. Camp Sprog&Sport bestemmer suverænt, om der er behov for en hjemsendelse eller en advarsel. Forældre/værge og kontaktpersoner holdes løbende informeret. Stk. 2 Hjemsendelse sker for egen regning. Stk. 3 Ved hjemsendelse refunderes indbetaling ikke. ​ ​ Glemte sager Stk. 1a Glemte ting bliver maksimalt gemt i 30 dage. Stk. 1b Tilsendelse af disse sager foregår for egen regning. ​ ​ : Force Majeure Stk. 1a Bliver en camp forhindret helt eller delvist på grund af force majeure, fritager det Camp Sprog&Sport for ethvert ansvar. Stk. 1b Under force majeure henhøres blandt andet, men er ikke begrænset til, naturkatastrofer, arbejdskonflikter, krig, borgerkrig, blokade, afspærringer, politiske uroligheder, mangel på drivmidler eller andre ydre omstændigheder, som påvirker en camps afholdelse. Stk. 1c Hvis Camp Sprog&Sport bliver aflyst grundet Covid-19 bliver deltagerbetalingen refunderet. TAG MIG TIL TILMELDINGSFORMULAREN

 • Camp Sprog & Sport | FAQ

  FAQ ​ I løbet af året får vi altid gode og relevante spørgsmål. Vi har prøvet at samle de mest ofte stillede spørgsmål på denne side. ​ ​ OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL FÅ MERE AT VIDE HVORFOR SKAL JEG VÆLGE CAMP SPROG&SPORT? LÆS MERE JEG VIL GERNE SE JERES FACILITETER LÆS MERE HVORDAN TILMELDER JEG MIG CAMPEN? LÆS MERE

 • Camp Sprog & Sport | Faciliteter

  VORES FACILITETER I 2020 vil Camp Sprog&Sport være fem forskellige steder i landet. Vores dagcamps vil afholdes på skoler i: Århus, Odense og Egedal, mens vores overnatningscamps vil foregå på efterskoler i Vejle og Ringsted. Nedenfor kan du holde musen over billederne og læse mere om faciliteterne. VORES FACILITETER I FORSKELLIGE BYER EGEDAL ODENSE ÅRHUS VEJLE RINGSTED FÅ MERE AT VIDE HVORFOR SKAL JEG VÆLGE CAMP SPROG&SPORT? LÆS MERE JEG VIL GERNE SE JERES FACILITETER LÆS MERE HVORDAN TILMELDER JEG MIG CAMPEN? LÆS MERE

 • Camp Sprog & Sport | Vores Instruktører

  VORES PASSIONEREDE OG KOMPETENTE INSTRUKTØRER Instruktørteamet på en camp er altafgørende for, hvordan campugen bliver. Derfor har vi brugt meget tid på at finde de bedste instruktører til vores sprogcamps. Vores instruktører er top motiverede for at hjælpe dig præcis der, hvor dit behov er. Dette gælder både fagligt som socialt. Selvom instruktørerne har et mål om at rykke dig fagligt og gøre dig mere tryg ved sproget, har de altid et øje på, om du har det godt på campen. Hos Camp Sprog&Sport er ”instruktør” en fællesbetegnelse for vores ”undervisere” og vores ”aktivitetsledere”. Det er både undervisernes og aktivitetsledernes job at sørge for, at du har det godt, og at der er en god stemning på campen. Men mens undervisernes hovedfokus er den faglige og personlige udvikling, er aktivitetsledernes hovedfokus at skabe hygge og sjov med sportsaktiviteter. INSTRUKTØRER For at sikre en høj kvalitet blandt instruktørerne gennemgår alle instruktører et uddannelsesforløb, som omhandler Camp Sprog&Sports værdigrundlag, læringsfilosofi og metodik. Yderligere gennemgår de pædagogiske og didaktiske kurser, som knytter sig til sprogindlæring. Her kan du møde et par af vores instruktører. NINA Hej, mit navn er Nina, og til dagligt arbejder jeg som tutor for børn og unge ved siden af mit studie i engelsk og psykologi. I min fritid elsker jeg at løbe og dyrke yoga, samt være kreativ. Det er fantastisk, at være instruktør i Camp Sprog og Sport, fordi børnene får lov til at lære sprog gennemaktiv bevægelse og leg, og gør sproglæring levende, spændende og eventyrlystent. JANINE JANINE Hej, mit navn er Janine, og det er mit tredje år som campinstruktør hos Camp Sprog&Sport. Til dagligt arbejder jeg som efterskolelærer i tysk og engelsk og så elsker jeg at styrketræne og at løbe. Jeg elsker at arbejde som campinstruktør, da konceptet er helt fantastisk. Vi lærer sprog mens vi har det sjovt og samtidig møder vi en masse nye venner. Jeg glæder mig til at møde jer i uge 27, 28 og 31. CLAUS Til dagligt læser jeg idræt & engelsk og underviser i gymnasiet. I min fritid er jeg meget alsidigt aktiv og laver alt, hvad jeg kan komme i nærheden af – dog med fokus på fitness og kampsport. Det bedste ved at være instruktør på Camp Sprog&Sport er helt klart at vi kan hjælpe de unge med, at rykke sig voldsomt meget på utrolig kort tid samtidig med, at vi kan være fysisk aktive, møde dem i øjenhøjde og tage udgangspunkt i den enkelte person. NINA Hej, mit navn er Nina, og til dagligt arbejder jeg som tutor for børn og unge ved siden af mit studie i engelsk og psykologi. I min fritid elsker jeg at løbe og dyrke yoga, samt være kreativ. Det er fantastisk, at være instruktør i Camp Sprog&Sport, fordi børnene får lov til at lære sprog gennem aktiv bevægelse og leg, og gøre sproglæring levende, spændende og eventyrlystent. BLIV VORES INSTRUKTØR FÅ MERE AT VIDE HVORFOR SKAL JEG VÆLGE CAMP SPROG&SPORT? LÆS MERE JEG VIL GERNE SE JERES FACILITETER LÆS MERE HVORDAN TILMELDER JEG MIG CAMPEN? LÆS MERE

 • Camp Sprog & Sport | Praktisk Info

  PRAKTISK INFORMATION ​ Når man gerne vil på sommercamp kan praktiske foranstaltninger og logistik nogle gange være udfordringer. Derfor prøver vi at hjælpe med at løse nogle af udfordringerne ved blandt andet at facilitere kørselsordninger, tilbyde forsikringer, gøre betalingen mere overkommelig og give dig svar på de vigtigste spørgsmål. ​ ​ Praktiske oplysninger om Covid-19 Vi afholder som planlagt Camp Sprog&Sport! Myndighederne giver grønt lys! Ifølge regeringen og sundhedsvæsenet er det pr. 8. juni igen forsvarligt at afvikle sommertilbud for børn og unge. Camp Sprog&Sport løber således af stablen som planlagt! ​ Med denne genåbning følger en række vejled-ninger og påbud, som Camp Sprog&Sports​ medarbejdere naturligvis står klar til at tage hånd om. ​ Derfor har vi besluttet at sænke antallet af pladser på tværs af vores sommercamps. Derudover sikrer vi, at alle camps inkluderer: Grundig information om og vejledning i god håndhygiejne ved camp-start. Maks 80 personer pr. camp (inkl. deltagere og medarbejdere). Afstandskrav overholdes og familiegrupper arrangeres i overensstemmelse med myndighedernes anvisninger. Håndsprit i hvert klasselokale, på udendørsarealer og til hvert hold. Afspritning/håndvask før og efter såvel sprog- og sportsaktiviteter som måltider. Daglig afspritning/rengøring af toiletter og overflader, herunder borde og stole. Er du usikker på, hvad fremtiden bringer? Selvom myndighederne giver grønt lys for afviklingen af Camp Sprog&Sport, er vi klar over, at mange familier er usikre på, hvad fremtiden bringer. Derfor har vi forlænget betalingsfristen for Camp Sprog&Sport. Det vil sige: ​ I stedet for 14 dage har du nu 30 dages betænkningstid efter tilmelding. ( Læs vores handelsbetingelser ). her ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Vi ses i ugerne 27, 28, 31 og 32! Der er lagt i kakkelovnen til en fantastisk sommer med tiltrængt fællesskab og sjove aktiviteter på Camp Sprog&Sport! ​ Har du spørgsmål til praktiske foranstaltninger, lokationer eller noget helt tredje, er du velkommen til at kontakte os . her Vi glæder os til at se jer i sommerferien! Tilmeld dig her VIGTIG INFORMATION GODT AT VIDE Antal deltagerpladser På vores dagcamps er der plads til 60 deltagere. På vores overnatningscamps er der plads til 100 deltagere. ​ Venteliste Efterhånden som vores camps bliver fyldt op, er det muligt at komme på en venteliste. ​ Holdinddeling For at sikre et godt socialt sammenhold og et stort læringsudbytte, vil deltagerne blive inddelt i hold efter alder og fagligt niveau. ​ Pris Dagcamp: 1595,- Overnatningscamp: 3995,- ​ Forsikring Forsikring for dagcamps: 100,- Forsikring for overnatningscamps: 200,- Læs mere om forsikringerne her . BETALING Straksbetaling eller i rater? Du kan vælge straksbetaling eller betale i rater. Straksbetaling Hvis du vælger straksbetaling, betaler du hele beløbet ved tilmeldingen. Dette kan gøres via kortbetaling eller PayPal. Betal i rater Ved ratebetaling modtager du en faktura på den pågældende rate 14 dage før den skal betales. Hvis du vælger ratebetaling, vil der være et administrationsgebyr på 49 kroner. ​ Overnatningscamp Hvis du vælger ratebetaling, når du skal betale for overnatningscamp, vil du skulle betale over 4 rater. De fire rater vil være således: 14 dage efter tilmelding: 995,- 14 uger før campstart: 1000,- 10 uger før campstart: 1000,- 6 uger før campstart: 1000,- Dagcamp Hvis du vælger ratebetaling, når du skal betale for dagcamp, vil du skulle betale over 2 rater: De to rater vil være således: 14 dage efter tilmelding: 795,- 6 uger før campstart: 800,- KØRSELSORDNING Har du langt til sommercampen? Ingen grund til bekymring! Camp Sprog&Sport faciliterer nemlig kørselsordning. ​ Kørselsordningen foregår således, at vi samler en områdeopdelt liste over kontaktoplysninger på deltagere, hvorefter fælleskørslen aftales indbyrdes. Du skal derfor angive dine kontaktoplysninger og give samtykke til, at vi deler disse med øvrige deltagere. Alt sammen foregår via tilmeldingsformularen her . Kontakt os gerne, hvis du har spørgsmål vedrørende kørselsordningen. FÅ MERE AT VIDE HVORFOR SKAL JEG VÆLGE CAMP SPROG&SPORT? LÆS MERE JEG VIL GERNE SE JERES FACILITETER LÆS MERE HVORDAN TILMELDER JEG MIG CAMPEN? LÆS MERE

 • Camp Sprog & Sport | Om campen

  OM CAMP SPROG&SPORT ​ Camp Sprog&Sport er en sprogcamp for dig mellem 9 og 16 år, der ønsker at forbedre dine sprogkundskaber. Hver dag får du udover sprogsundervisning mulighed for at prøve kræfter med forskellige sports- og idrætsaktiviteter. Instruktørerne fokuserer ikke kun på forbedring af dine sprogkundskaber, men også på at give dig sjove og spændende oplevelser. ​ ​ ​ Kender du det, at din lærer går for hurtigt frem, så du bliver hægtet af? Eller kender du følelsen af, at din undervisning ikke er spændende nok? ​ På Camp Sprog&Sport er dit behov i højsædet! Vi tilpasser undervisningen til dit behov og niveau – og med færre deltagere pr. underviser end i skolen. ​ Dygtige instruktører tilrettelægger en sjov og aktiv fremmedsprogsundervisning, hvor fællesskab, tryghed og humor vægtes højt. Du vil sammen med andre jævnaldrende få en oplevelsesrig uge, hvor du har mulighed for at udvikle egne sprogkompetencer og opdage nye potentialer gennem spil, sport og bevægelse. FÅ MERE AT VIDE HVORFOR SKAL JEG VÆLGE CAMP SPROG&SPORT? LÆS MERE JEG VIL GERNE SE JERES FACILITETER LÆS MERE HVORDAN TILMELDER JEG MIG CAMPEN? LÆS MERE

 • Camp Sprog & Sport | Hvad siger de andre?

  HVAD SIGER ANDRE OM VORES SPROGCAMP? Vi er meget stolte af at kunne skrive, hvad forældre og tidligere deltagere siger om Camp Sprog&Sport: Se og hør tidligere deltageres erfaringer med Camp Sprog&Sport HVAD DE SIGER FÅ MERE AT VIDE HVORFOR SKAL JEG VÆLGE CAMP SPROG&SPORT? LÆS MERE JEG VIL GERNE SE JERES FACILITETER LÆS MERE HVORDAN TILMELDER JEG MIG CAMPEN? LÆS MERE

 • Camp Sprog & Sport | Sproglinjer

  VORES SPROGLINJER På vores sprogcamp tilbyder vi dig en engelsk- og en tysklinje. Dvs. du kan vælge at have enten engelsk- eller tyskundervisning i løbet af ugen, der hver indeholder: MUNDTLIG KOMMUNIKATION GRAMMATIK LANDETS KULTUR MUNDTLIG KOMMUNIKATION Her får du mulighed for at udvikle dine kompetencer til at kommunikere på tysk eller engelsk. Vi sætter fokus på, at du kommer ”ud over kanten” og tør tale sproget! Her lærer du at argumentere for egne synspunkter og lytte til andres. GRAMMATIK Grammatik er forudsætningen for god skriftlig kommunikation. Grammatik opfattes ofte som noget kedeligt. Ikke hos Camp Sprog&Sport! Lær mere om systemet ved grammatik og lær at finde sammenhængen igennem sjov og spil. LANDETS KULTUR En forståelse af landets kultur og samfund kan hjælpe dig til bedre at lære landets sprog. På Camp Sprog&Sport klæder vi dig på til at kunne rejse til engelsk- eller tysktalende lande. FÅ MERE AT VIDE HVORFOR SKAL JEG VÆLGE CAMP SPROG&SPORT? LÆS MERE JEG VIL GERNE SE JERES FACILITETER LÆS MERE HVORDAN TILMELDER JEG MIG CAMPEN? LÆS MERE

 • Camp Sprog & Sport | Hvorfor Camp SprogogSport?

  HVORFOR SKAL DU VÆLGE LIGE NETOP VORES SPROGCAMP? På Camp Sprog&Sport får du ikke kun en fantastisk uge med sjov, sport, nye venner og et stærkt fællesskab. Du får også en uge, hvor du bliver bedre til engelsk eller tysk. Vi giver dig en unik mulighed for at lære sprog på en sjov og anderledes facon. I stedet for kedelig tavleundervisning, hvor du sidder ned og bare skal lytte, vil du på Camp Sprog&Sport lære sprog gennem sjov, bevægelse og sportslige aktiviteter. Hvis du kan lide at bevæge dig og du enten har brug for et fagligt løft eller bare er vild med sprog, så er Camp Sprog&Sport helt sikkert noget for dig! DERFOR SKAL DU VÆLGE CAMP SPROG&SPORT NYE VENNER PRØVE KRÆFTER MED FORSKELLIGE SPORTSGRENE SUCCESS- OPLEVELSER SJOV UGE MED SPROG og SPORT FAGLIG UDVIKLING I TRYGGE RAMMER SPROGLIG SELVTILLID VÆRDI- OG LÆRINGSGRUNDLAG VÆRDIGRUNDLAG er en vigtig del af Camp Sprog&Sport. Tryghed Lige meget om det er overnatningscamp eller dagcamp, er vi meget opmærksomme på, at du skal føle dig tryg – både i og uden for undervisningen. På vores sprogcamp er vi bevidste om, at det for nogle kan være skræmmende især at tale et fremmedsprog. Derfor skaber vi et trygt læringsmiljø, hvor du kan lære et fremmedsprog uden at skulle være bange for, hvad andre skulle tænke. Vores instruktører vil både i og uden for undervisningen holde øje med, at du føler dig tryg og godt tilpas på campen. Vi stræber ikke kun efter at hjælpe, når det trænger – vi stræber efter at skabe rammer, så der ikke er nogen, som føler sig utrygge. Det er vigtigt for os, at du efter sprogcampen føler, at du har fået et klart fagligt løft. Et fagligt løft kan fx være inden for grammatisk forståelse, ordforråd eller mundtligt sprogbrug. Vi målretter derfor undervisningen efter alder og niveau for at ramme dit sproglige behov bedst muligt. Hvis du føler dig usikker ved at skulle tale et fremmedsprog, er Camp Sprog&Sport det rigtige sted for dig. En klar del af vores værdigrundlag er personlig udvikling inden for sproglig selvtillid, da mange unge føler sig utrygge. Faglig og personlig udvikling: Succesoplevelser: Succesoplevelser er meget vigtige, når du skal lære et fremmedsprog. Hvis du ikke har succesoplevelser i undervisningen, vil du ofte miste motivationen og måske begynde at tvivle på dig selv. På Camp Sprog&Sport har vi fokus på, at alle deltagere skal have succesoplevelser. Vi mener ikke, at en succesoplevelse bør være at nå et fælles fagligt mål for alle campdeltagere. Vi dyrker, at succesoplevelser bør være den enkeltes faglige og personlige udvikling. ​ Fællesskab: Fællesskab er en af grundstenene hos Camp Sprog&Sport. Derfor fokuserer vi på at skabe et godt og solidt fællesskab på campen, hvor alle føler sig godt tilpas. Da vores undervisningsform er bygget op omkring, at man lærer bedst med hinanden, er et godt fællesskab på sprogholdene rigtig vigtigt. Både i og uden for undervisningen er instruktørerne opmærksomme på, at alle skal være en del af fællesskabet. Derfor vil der altid være instruktører, som er klar til at spille spil, hyggesnakke eller noget helt tredje. LÆRINGSGRUNDLAG Camp Sprog&Sports læringsgrundlag kan ses som en skammel med tre ben. De tre ben, som danner læringsgrundlaget er: Social læring, erfaringsbaseret læring og sproglig tryghed. Kort beskrevet tror vi på en læringsstil, hvor du sammen med nye venner forbedrer dig i fremmedsprog ved at eksperimentere med sproget i forskellige spil og lege. Alt dette foregår i et trygt læringsmiljø, hvor ingen behøver at være nervøse for at skulle gøre deres bedste. ​ Social læring Ifølge social læringsteori opstår læring mellem mennesker. Derfor vil du på Camp Sprog&Sport forbedre dig i sprog sammen med dine venner. Der vil være fokus på, at du får lov til at bruge sproget og ikke kun lære om det. Sprog er et socialt fænomen, og derfor bør det også læres socialt. Erfaringsbaseret læring Ifølge erfaringsbaseret læring opstår læring gennem konkrete oplevelser/erfaringer og refleksioner over disse. På Camp Sprog&Sport er vores undervisning inspireret af denne teori. Dvs. at du skal ikke kun sidde ned på en stol og høre på en lærer, men du skal ud og prøve at bruge dit sprog i forskellige spil og sjove aktiviteter. Undervisningen er bygget op således, at du først får en kort gennemgang af det sproglige fokus, hvorefter du skal ud og bruge din nye viden i sjove aktiviteter. Derefter samler vi op på, hvad du har lært i aktiviteten. Således sikrer vi en høj faglig udvikling uden kedelig, stillesiddende undervisning. Sproglig tryghed Vi har efterhånden hørt mange lærer sige til deres elever: ”Du skal ikke være bange. Bare prøv at sige noget”. Selvom denne kommentar har de bedste intentioner, er det sjældent nok. Camp Sprog&Sport har fokuseret meget på fremmedsprogsangst (ængsteligheden for at tale et fremmedsprog). Derfor ved vi, hvor stor en betydning tryghed har for fremmedsprogsindlæring. Der skaber vi et trygt læringsmiljø, hvor alle kan gøre deres bedste uden at skulle være nervøse. ​ Innovativ sprogundervisning: Vi tror på, at sprogundervisning ikke behøver at betyde, at du skal sidde på en stol og høre på, at læreren snakker. Det er vigtigt for os, at du får lov til at eksperimentere med sproget. FÅ MERE AT VIDE HVORFOR SKAL JEG VÆLGE CAMP SPROG&SPORT? LÆS MERE JEG VIL GERNE SE JERES FACILITETER LÆS MERE HVORDAN TILMELDER JEG MIG CAMPEN? LÆS MERE

 • Tilmelding Året Rundt | Camp Sprog&Sport

  Tilmeld dig Sprog&Sport Året Rundt Her kan du tilmelde dig en plads på Sprog&Sport Året Rundt. ​ Dine kontaktoplysninger bruger vi til at sende faktura og anden relevant information om og tilbud på Sprog&Sport. ​ De øvrige oplysninger er til for, at vi kan oprette et hold, der passer lige nøjagtigt til dit barns niveau. Engelsk Tysk arrow&v 2. klasse 3. klasse 4. klasse 5. klasse 6. klasse 7. klasse 8. klasse 9. klasse 10. klasse arrow&v Odense - Skibhus Friskole - Tirsdag i uge 3 Odense - Skibhus Friskole - Onsdag i uge 3 Stenløse - Egedal Gymnasium & HF - Tirsdag i uge 3 Stenløse - Egedal Gymnasium & HF - Onsdag i uge 3 arrow&v Ja, tak. Tilmeld mig nu. | Privatlivspolitik Vilkår & Betingelser

Om Camp Sprog&Sport

Kontakt os

Tilmelding

FAQ

Privatlivspolitik

Vilkår & betingelser

Kontakt

Kochsgade 31D

5000 Odense C

Telefon: +45 22 50 05 06

Mail: info@campsprogogsport.dk

CVR: 40970126

Copyright © Alle rettigheder forbeholdt Camp Sprog&Sport, 2020. 

 • White LinkedIn Icon
 • White Facebook Icon
 • White Instagram Icon