PRIVATLIVSPOLITIK

PRIVATLIVSPOLITIK

Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra foreningens legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige – eller når du beder os om det.​

Behandling af personoplysninger​

Ved tilmelding behandles der almindelige personoplysninger, herunder navn, mail, telefon, adresse, alder og T-shirt størrelse. Desuden behandles der ved tilmelding helbredsoplysninger. Ved besøgende behandles anonymiserede oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende.

Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder, fx sociale medier eller andre kanaler som er offentligt tilgængelige.​

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine personoplysninger, sker det alene på baggrund af foreningens berettigede og legitime interesser som er:
 

  • Varetagelse af medlemsforhold og leders forhold, herunder aktiviteter, kommunikation, medlemsmøder, generalforsamlinger og opkrævning

  • Administration af foreningens eksterne relationer, herunder indberetning til kommunen

  • At kunne vise situationsbilleder fra konkret aktivitet eller arrangement i foreningen

  • At bevare oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

Samtykke

Det er frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det. Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge under 15 år, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder. Indsamler vi personoplysninger på børn via informationstjenester (apps og sociale medier), kan børn fra og med de er fyldt 13 år selv afgive samtykke.

Videregivelse og rettigheder

Indsamlede personoplysninger befinder sig på mails og netværksdrev. Vi videregiver ikke oplysninger om dig til andre uden for foreningen – fx til brug for markedsføring – uden dit samtykke. Når vi behandler dine oplysninger, har vi oplysningspligt, og du har indsigtsret, retten til berigtigelse, retten til at blive glemt, retten til dataportabilitet og retten til at gøre indsigelse mod brugen af dine personoplysninger.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Henvender du dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. Du kan indgive klage til tilsynsmyndighederne – Datatilsynet – over behandling af dine personoplysninger.

Dette er webudgaven af Camp Sprog&Sports privatlivspolitik. Henvendelse kan ske til Jacob Nørregård, hvis den uddybende privatlivspolitik ønskes.

Kochsgade 31D

5000 Odense C

+45 22 50 05 06

info@campsprogogsport.dk

CVR: 40970126

Copyright © Alle rettigheder forbeholdt Camp Sprog&Sport, 2020. 

  • White LinkedIn Icon
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon