BETINGELSER

HANDELSBETINGELSER

Gældende fra d. 1. november 2020.

​​

Generelle oplysninger om Sprog&Sport ApS

Sprog&Sport ApS samarbejder med foreningen Sprog&Sport, som blev stiftet i 2016.

Sprog&Sport ApS afholder sommercamps, hvor unge mellem 9 -16 år kan blive undervist i sprog gennem sport og bevægelse. Selskabet blev stiftet i 2019.

Selskabets CVR.-nummer: 40970126

Selskabet har hjemsted på adressen: 

Kochsgade 31D, 5000 Odense C.

E-mail: jacob@campsprogogsport.dk

Tlf: +45 22 50 05 06

Generelt

Medmindre andet skriftligt er aftalt, gælder disse handelsbetingelser fra Sprog&Sport ApS.

​​

Betaling

Stk. 1 Betalingen foregår via kortbetaling eller via faktura ved mindre andet er aftalt.

Stk. 2 Tilmeldingen er bindende for begge parter, når betalingen er gået ind på virksomhedens konto.

Stk. 3 Der er 14 dages fortrydelsesret efter betaling.

Stk. 3a Fortrydelsesretten forfalder ved starten af campen. 

Stk. 4 Evt. rabatter og tilbud kan ikke bruges på eksisterende tilmeldinger.

Stk. 5 Ved brug af ratebetaling bliver der krævet et administrationsgebyr på kr. 50.

Stk. 5a Betalingen af raterne ved overnatningscamps sker over tre gange:

  • Ved tilmelding

  • 1. marts

  • 1. april

Stk. 5b Betalingen af raterne ved overnatningscamps sker over fire gange:

  • Ved tilmelding

  • 1. marts

  • 1. april

  • 1. juni

Stk. 6 Hvis betalingsfristerne ikke bliver overholdt kan Sprog&Sport ApS frigive pladsen og sælge den til anden person.

​​

Priser

Alle priser er i danske kroner inkl. told, skatter og andre afgifter.

​​

Afbestilling

Stk. 1 Afbestilling meldes skriftligt til info@campsprogogsport.dk.

Stk. 2 Ved afbestilling før 1. februar vil 50 % af beløbet blive refunderet.

Stk. 2 Ved afbestilling før 1. april vil 25 % af beløbet blive refunderet.

Stk. 3 Ved køb af afbestillingsforsikringen, som udbydes af Sprog&Sport APS, vil hele beløbet blive refunderet ved afbestilling uanset tidspunkt, hvis afbestillingen er grundet sygdom.

Stk. 3a Ved brug afbestillingsforsikringen skal der fremvises en lægeerklæring.

​​

Tilmelding

Stk. 1 Tilmelding til Camp Sprog&Sport er mulig så længe tilmeldingen er åben på hjemmesiden www.campsprogogsport.dk

Stk. 1a Tilmeldingen skal ske online via en tilmeldingsformular, som kan findes på www.campsporgogsport.dk.

Stk. 1b Forældre/værge til deltageren skal udfylde tilmeldingsformularen.

Stk. 2 Ved tilmelding skal forældre/værge til deltageren oplyse om særlige behov, såsom allergier eller sygdomme/diagnoser.

Stk. 3 Forældre/værge skal udlevere mindst ét telefonnummer, hvorpå det er muligt at få kontakt til forældre, værge eller anden kontaktperson.

Stk. 3a Forældre, værge eller anden kontaktperson forpligter sig til at foretage afhentning, hvis deltageren bliver syg, får hjemve eller lignende.

Stk. 3b Ved afhentning af deltager er der ingen refundering.

Stk. 4 Oplysningerne fra stk. 2 og stk. 3 skal være korrekte. Såfremt Camp Sprog&Sport konstaterer, at disse ikke er korrekte, kan Camp Sprog&Sport bortvise deltageren øjeblikkeligt uden refundering.

Stk. 5 Camp Sprog&Sport hverken udleverer, deler eller sælger personlige oplysninger på deltager, værge eller forældre til tredjepart.

​​

Tilkøb

Stk. 1 Der er mulighed for tilkøb af hoodie, forsikring, tidlig ankomst og kørsel.

Stk. 2 Ved afbestilling af disse tilkøb gælder samme vilkår og betingelser som ved afbestilling af tilmeldingen til Camp Sprog&Sport (Se det ovenforstående afsnit om afbestilling).

​​​

Aflevering og afhentning af deltagere på Camp Sprog&Sports dagcamps

Stk. 1 Medmindre andet er aftalt, kan aflevering af deltagere tidligst ske kl. 8.00 og afhentning senest kl. 16.00.

Stk. 2 Deltageren må ikke forlade Camp Sprog&Sports område i tidsrummet 8.00-16.00, medmindre dette sker efter forudgående aftale med instruktør.

Aflevering og afhentning af deltagere på Camp Sprog&Sports overnatningscamps

Stk. 1 Medmindre andet er aftalt, kan aflevering af deltagere ske på første campdag i tidsrummet kl. 9.00 til 9.30. Medmindre andet er aftalt, kan afhentningen ske i tidsrummet 10.00 til 10.30 på sidste campdag.

Stk. 1a Ved bestilling af tillægsydelsen ’tidlig ankomst’, kan deltagere afleveres fra kl. 19.00 dagen før campstart.

Stk. 2 Deltageren må ikke forlade Camp Sprog&Sports område under campen, medmindre dette sker efter forudgående aftale med instruktør.

Alkohol og rusmidler

Stk. 1 Det er ikke tilladt at indtage eller være påvirket af alkohol eller andre rusmidler under campen. Brud på denne regel medfører øjeblikkelig bortvisning.

Stk. 1a Ved bortvisning refunderes betalingen ikke.

Forplejning på dagcamps

Stk. 1 Camp Sprog&Sport sørger for 2 mellemmåltider (frugt og boller) og 1 hovedmåltid (middagsmad) i løbet af dagen. Hvis deltageren har brug for yderligere mad i løbet af dagen, skal deltageren selv medbringe dette.

​​

Forplejning på overnatningscamps

Stk. 1 Camp Sprog&Sport sørger for 3 hovedmåltider (morgenmad, middagsmad og aftensmad) og 3 mellemmåltider (Frugt, boller og aften-te).

Instruktører

Stk. 1 Camp Sprog&Sport anvender fagligt kompetente instruktører med relevant idræts- og underviserbaggrund.

Stk. 1a Instruktører på Camp Sprog&Sports OrdblindeCamps gennemgår kursus med fokus på undervisning af børn og unge med dysleksi og andre skrive- og læsevanskeligheder.

Stk. 2 Camp Sprog&Sport indhenter børneattest på instruktørerne.

Ansvarsbegrænsning

Stk. 1 Deltagelse på Camp Sprog&Sport er på eget ansvar. Camp Sprog&Sport fraskriver sig ethvert ansvar for de tings- og personskader, som en deltager måtte forvolde eller blive udsat for.

Stk. 2 Eventuelle deltagerulykker skal dækkes af deltagerens private ulykkesforsikring.

Transport af deltagere

Stk. 1a Ved tilmelding accepterer forældre/værge, at Camp Sprog&Sports ansatte under campen i særlige tilfælde (fx akutte skader, som ikke kræver ambulancetilkaldelse) må transportere deltagere i egen bil.

Stk. 1b Transport må alene ske under overholdelse af færdselslovens regler.

Stk. 2 Camp Sprog&Sport påtager sig intet yderligere ansvar, end hvad der måtte følge af almindelig dansk erstatningsret i forbindelse med transport af deltagere.

Aflysning

Stk. 1 Camp Sprog&Sport forbeholder sig retten til at aflyse campen med mindst 21 dages varsel.

Stk. 2 Såfremt campen bliver aflyst, bliver den fulde deltagerbetaling refunderet.

Immaterielle rettigheder

Stk. 1a I forbindelse med campen vil Camp Sprog&Sport lave video- og fotooptagelser af blandt andet de aktiviteter, som deltagerne udfører.

Stk. 1b Der gøres opmærksom på, at dette materiale evt. vil blive brugt i markedsføring.

Stk. 1c Hvis forældre/værge ikke ønsker dette, anmoder Camp Sprog&Sport om at modtage en skriftlig erklæring på dette seneste 21 dage før campens start. Denne skal sendes til: info@campsprogogsport.dk

Badning

Stk. 1a Badning finder kun sted såfremt, der er uddannede livreddere til stede.

Stk. 1b Medmindre andet aftales særskilt, må deltageren bade under ovenstående foranstaltninger under campen.

Hjemsendelse og advarsler

Stk. 1 En deltager kan sendes hjem eller tildeles en advarsel, hvis camppersonalet vurderer, at det er nødvendigt. Camp Sprog&Sport bestemmer suverænt, om der er behov for en hjemsendelse eller en advarsel. Forældre/værge og kontaktpersoner holdes løbende informeret.

Stk. 2 Hjemsendelse sker for egen regning.

Stk. 3 Ved hjemsendelse refunderes indbetaling ikke.

Glemte sager

Stk. 1a Glemte ting bliver maksimalt gemt i 30 dage.

Stk. 1b Tilsendelse af disse sager foregår for egen regning.

Force Majeure:

Stk. 1a Bliver en camp forhindret helt eller delvist på grund af force majeure, fritager det Camp Sprog&Sport for ethvert ansvar.

Stk. 1b Under force majeure henhøres blandt andet, men er ikke begrænset til, naturkatastrofer, arbejdskonflikter, krig, borgerkrig, blokade, afspærringer, politiske uroligheder, mangel på drivmidler eller andre ydre omstændigheder, som påvirker en camps afholdelse.

Stk. 1c Hvis Camp Sprog&Sport bliver aflyst grundet Covid-19 bliver deltagerbetalingen refunderet.

Kochsgade 31D

5000 Odense C

+45 22 50 05 06

info@campsprogogsport.dk

CVR: 40970126

Copyright © Alle rettigheder forbeholdt Camp Sprog&Sport, 2020. 

  • White LinkedIn Icon
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon