VORES VILKÅR OG BETINGELSER

HANDELSBETINGELSER

Gældende fra d. 1. Januar 2016

 

Generelle oplysninger om Camp Sprog&Sport

Camp Sprog&Sport er en forening, som afholder sommercamps, hvor unge mellem 13 -16 år kan bliver undervist i sprog gennem sport og bevægelse. Foreningen blev stiftet i 2016.

 

Foreningen har hjemsted på adressen:

Østre Stationsvej 41D 3. Tv, 5000 Odense.

E-mail: Jacob@campsprogogsport.dk

Tlf: +45 22 50 05 06

 

Generelt

Medmindre andet skriftligt er aftalt gælder disse handelsbetingelser fra Camp Sprog&Sport.

Betaling

Stk. 1 Betalingen foregår ved bankoverførsel.

Stk. 2 Tilmeldingen er bindende for begge parter, når betalingen er gået ind på foreningens konto.

Stk. 3 Hvis betalingsfristen, hvilket er 14 dage efter regningen er afsendt, ikke bliver overholdt, bliver camppladsen frigjort uden særskilt advarsel.

Stk. 4 Evt. rabatter og tilbud kan ikke bruges på eksisterende tilmeldinger.

 

Priser

Alle priser er i danske kroner inkl. told, skatter og andre afgifter.

Afbestilling

Stk. 1 Afbestilling meldes skriftligt til info@campsprogogsport.dk.

Stk. 2 Ved afbestilling vil 50% af betalingen refunderes.

Stk. 3 Ved forhindring af deltagelse er det er muligt af flytte sin plads fra et år til et andet.

Tilmelding

Stk. 1 Tilmelding til Camp Sprog&Sport er mulig så længe tilmeldingen er åben på hjemmesiden www.campsprogogsport.dk. Tilmeldingen skal ske online via en tilmeldingsformular, som kan findes på www.campsporgogsport.dk. Forældre/værge til deltageren skal udfylde tilmeldingsformularen.

Stk. 2 Ved tilmelding skal forældre/værge til deltageren oplyse om særlige behov, såsom allergier eller sygdomme/diagnoser.

Stk. 3 Forældre/værge skal udlevere mindst ét telefonnummer, hvorpå det er muligt at få kontakt til forældre, værge eller anden kontaktperson. Forældre, værge eller anden kontaktperson forpligter sig til at foretage afhentning, hvis deltageren bliver syg, får hjemve eller lignende. Ved afhentning af deltager er der ingen refundering.

Stk. 4 Oplysningerne fra stk. 2 og stk. 3 skal være korrekte. Såfremt Camp Sprog&Sport konstaterer, at disse ikke er korrekte, kan Camp Sprog&Sport bortvise deltageren øjeblikkeligt uden refundering.

Stk. 5 Camp Sprog&Sport hverken udleverer, deler eller sælger de personlige oplysninger på deltager, værge eller forældre til tredjepart.

Aflevering og afhentning af deltagere

Stk. 1 Camp Sprog&Sport holder opsyn med campens område fra kl 8.00-17.00. Aflevering af deltager kan derfor tidligst ske kl. 8.00 og afhentning senest kl. 17.00.

Stk. 2 Deltageren må ikke forlade Camp Sprog&Sports område i tidsrummet 9.00-16.00, medmindre dette sker efter forudgående aftale med instruktør.

 

Alkohol og rusmidler

Det er ikke tilladdt at indtage eller være påvirket af alkohol eller andre rusmidler under campen. Brud på denne regel medfører øjeblikkelig bortvisning. Ved bortvisning refunderes betalingen ikke.

 

Forplejning

Camp Sprog&Sport sørger for vand og frugt i løbet af dagen. I middagspausen vil der som en del af prisen serveres mad for alle deltagere. Hvis deltageren har brug for yderligere mad i løbet af dagen, skal deltageren selv medbringe dette.

Instruktører

Camp Sprog&Sport anvender fagligt kompetente instruktører med relevant idræts- og underviserbaggrund. Camp Sprog&Sport indhenter børneattest på instruktørerne.

 

Ansvarsbegrænsning

Deltagelse på Camp Sprog&Sport er på eget ansvar. Camp Sprog&Sport fraskriver sig ethvert ansvar for de tings- og personskader, som en deltager måtte forvolde eller blive udsat for. Eventuelle deltagerulykker skal dækkes af deltagerens private ulykkesforsikring.

 

Transport af deltagere

Ved tilmelding accepterer forældre/værge, at Camp Sprog&Sports ansatte under campen i særlige tilfælde (fx akutte skader, som ikke kræver ambulancetilkaldelse) må transportere deltagere i egen bil. Transport må alene ske under overholdelse af færdselslovens regler. Camp Sprog&Sport påtager sig intet yderligere ansvar, end hvad der måtte følge af almindelig dansk erstatningsret i forbindelse med transport af deltagere.

 

Aflysning

Camp Sprog&Sport forbeholder sig retten til at aflyse campen med mindst 21 dages varsel. Såfremt campen bliver aflyst bliver den fulde deltagerbetalingen refunderet.

 

Immaterielle rettigheder

I forbindelse med campen vil Camp Sprog&Sport lave video- og fotooptagelser blandt andet af de aktiviteter, som deltagerne udfører. Der gøres opmærksom på, at dette materiale evt. vil blive brugt i markedsføring. Hvis forældre/værge ikke ønsker dette, anmoder Camp Sprog&Sport om at modtage en skriftlig erklæring på dette seneste 21 dage før campens start. Denne skal sendes til: info@campsprogogsport.dk

 

Badning i svømmehal

Badning i svømmehal finder kun sted, såfremt at der er uddannede livreddere tilstede. Med mindre andet aftales særskilt må deltageren bade under ovenstående foranstaltninger under campen.

 

Hjemsendelse og advarsler

Stk. 1 En deltager kan sendes hjem eller tildeles en advarsel, hvis camppersonalet vurderer, at det er nødvendigt. Camp Sprog&Sport bestemmer suverænt om, der er behov for en hjemsendelse eller en advarsel. Forældre/værge og kontaktpersoner holdes løbende informeret.

Stk. 2 Hjemsendelse sker for egen regning

Stk. 3 Ved hjemsendelse refunderes indbetaling ikke.

 

Glemte sager

Glemte ting bliver maksimalt gemt én måned. Tilsendelse af disse sager foregår for egen regning.

 

Force Majeure

Bliver en camp forhindret helt eller delvist på grund af force majeure, fritager det Camp Sprog&Sport for ethvert ansvar. Under force majeure henhøres blandt andet, men er ikke begrænset til, naturkatastrofer, arbejdskonflikter, krig, borgerkrig, blokade, afspærringer, politiske uroligheder, mangel på drivmidler eller andre ydre omstændigheder, som påvirker en camps afholdelse.

OM CAMP SPROG&SPORT

KONTAKT OS

TILMELDING

 

Copyright © Alle rettigheder forbeholdt af Camp Sprog&Sport, 2019.

Billeder af Selvedina Memišević.