Året Rundt

Vilkår & Betingelser

Vilkår og betingelser 

Gældende fra 31. august 2020 

 

Generelle oplysninger om Sprog&Sport ApS 

Sprog&Sport ApS afholder Sprog&Sport Året Rundt, hvor unge mellem 9 og 16 år bliver undervist i sprog gennem sport og bevægelse én gang om ugen. Selskabet blev stiftet i 2019. 

Selskabets CVR.-nummer: 40970126 

 

Selskabet har hjemsted på adressen: 

Kochsgade 31D, 5000 Odense C. 

E-mail: info@campsprogogsport.dk 

Tlf: +45 22 50 05 06 

 

Generelt: Medmindre andet skriftligt er aftalt gælder disse vilkår og betingelser fra Sprog&Sport ApS i henhold til Sprog&Sport Året Rundt. 
 

Forløb  

 • Stk. 1. Undervisningsforløbet strækker sig over 20 uger á to dele. 

 • Stk. 2. Der forekommer én ugentlig undervisningssession á 1,5 timers varighed. 

 • Stk. 3. Sprog&Sport Året Rundt holder undervisningsfri i overensstemmelse med skolernes feriekalender. Se kalender her

Tilmelding

 • Stk. 1a. Tilmelding skal dog ske senest 7 hverdage før holdopstart. 

 • Stk. 1b. Tilmeldingen sker online via en tilmeldingsformular, som findes på www.campsporgogsport.dk/aaret-rundt  

 • Stk. 1c. Forældre/værge til deltageren skal udfylde tilmeldingsformularen. 

 • Stk. 1d. Ved tilmelding skal forældre/værge til deltageren oplyse om særlige behov, såsom sygdomme/diagnoser. 

 • Stk. 2. Forældre/værge skal udlevere mindst ét telefonnummer, hvorpå det er muligt at få kontakt til forældre, værge eller anden kontaktperson ved sygdom e.lign.  

 • Stk. 3. Oplysningerne fra stk. 2 og stk. 3 skal være korrekte. Såfremt Sprog&Sport konstaterer, at disse ikke er korrekte, kan Sprog&Sport bortvise deltageren øjeblikkeligt uden refundering. 

 • Stk. 4. Sprog&Sport hverken udleverer, deler eller sælger de personlige oplysninger på deltager, værge eller forældre til tredjepart. 

 

Pris 

 • Stk. 1. Priserne fordeler sig som følgende:  

 • Undervisningsforløb del 1: 995,-  

 • Undervisningsforløb del 2: 995,- 

 • Stk 2. Alle priser er i danske kroner inkl. told, skatter og øvrige afgifter. 

 

Betaling

 • Stk. 1. Tilmeldingen er bindende for begge parter, når betalingen er registreret på virksomhedens konto.  

 • Stk. 2. Betaling for undervisningsforløb del 1 sker senest 7 hverdage inden forløbets begyndelse. 

 • Stk. 2a. Betaling for undervisningsforløb del 2 sker senest 7 hverdage inden forløbets begyndelse. 

 • Stk. 3. Betalingen foregår via faktura, der indløses via kortbetaling eller PayPal, ved mindre andet er aftalt. 

 • Stk. 4. Faktura udsendes efter tilmelding ved undervisningsforløb del 1.  

 • Stk 4a. Faktura for undervisningsforløb del 2 udsendes automatisk 21 dage inden undervisningsforløb del 2 begynder. 

 • Stk. 5. Betalingsfristen er 14 dage efter fakturaen blev afsendt. 

 • Stk. 5a. Fakturaen skal dog senest betales 7 hverdage inden det respektive undervisningsforløbs start. 

 • Stk. 6. Hvis betalingsfristen ikke overholdes, frigøres pladsen på Sprog&Sport Året Rundt uden særskilt advarsel. 

 • Stk. 7. Evt. rabatter og tilbud kan ikke bruges på eksisterende tilmeldinger. 

 

Ved særlige omstændigheder 

 • Stk. 1. Hvis deltager bliver forhindret i at deltage i en eller flere sessioner, skal forældre, værge eller anden kontaktperson - inden sessionens begyndelse - give Sprog&Sport melding herom pr. telefon eller mail (kontaktinfo tilsendes ved tilmelding). 

 • Stk 2. Er deltager forhindret i at deltage i hele eller dele af en eller flere sessioner, er der ingen refundering. 
   

Afbestilling 

 • Stk. 1. Afbestilling meldes skriftligt til info@campsprogogsport.dk. 

 

Aflevering og afhentning af deltagere på Sprog&Sport Året Rundt 

 • Stk. 1. Med mindre andet er aftalt kan aflevering af deltagere tidligst ske kl. 16.:15 og afhentning senest kl. 18:15. 

 • Stk. 2. Deltageren må ikke forlade Sprog&Sport Året Rundts område i tidsrummet 16:30 – 18:00, medmindre dette sker efter forudgående aftale med instruktør. 

 

Alkohol og rusmidler 

 • Stk. 1. Det er ikke tilladt at være påvirket af alkohol eller andre rusmidler på Sprog&Sport Året Rundt.  

 • Stk. 1a. Brud på denne regel medfører øjeblikkelig bortvisning.  

 • Stk. 2. Ved bortvisning refunderes betalingen ikke. 

 

Kvalitetssikring

 • Stk. 1. Alle vores instruktører er fagligt kompetente med relevant idræts- og/eller undervisningsbaggrund.  

 • Stk. 2. Sprog&Sport indhenter børneattest på instruktørerne. 

 
Ansvarsbegrænsning 

 • Stk. 1. Deltagelse på Sprog&Sport Året Rundt er på eget ansvar.  

 • Stk. 2. Sprog&Sport fraskriver sig ethvert ansvar for de tings- og personskader, som en deltager måtte forvolde eller blive udsat for.  

 • Stk. 3. Eventuelle deltagerulykker skal dækkes af deltagerens private ulykkesforsikring. 

  

Transport af deltagere 

 • Stk. 1. Ved tilmelding accepterer forældre/værge, at Sprog&Sports ansatte under forløbet i særlige tilfælde (fx akutte skader, som ikke kræver ambulancetilkaldelse) må transportere deltagere i egen bil.  

 • Stk. 1a. Transport må alene ske under overholdelse af færdselslovens regler.  

 • Stk. 2. Sprog&Sport påtager sig intet yderligere ansvar, end hvad der måtte følge af almindelig dansk erstatningsret i forbindelse med transport af deltagere. 

 

Aflysning 

 • Stk 1. Sprog&Sport forbeholder sig retten til at aflyse Sprog&Sport Året Rundt med mindst 7 dages varsel.  

 • Stk 2. Såfremt Sprog&Sport aflyser et undervisningsforløb på Sprog&Sport Året Rundt, bliver den fulde deltagerbetaling refunderet. 

 

Immaterielle rettigheder 

 • Stk. 1. I forbindelse med Sprog&Sport Året Rundt laver Sprog&Sport video- og fotooptagelser af bl.a. de aktiviteter, som deltagerne udfører.  

 • Stk. 1a. Der gøres opmærksom på, at video- og fotomateriale evt. bruges i markedsføring.  

 • Stk. 2. Hvis forældre/værge/kontaktperson ikke ønsker dette, anmoder Sprog&Sport om at modtage en skriftlig erklæring på dette seneste 7 dage før undervisningsforløbets start. Denne skal sendes til: info@campsprogogsport.dk 

  

Advarsler og bortvisning 

 • Stk. 1. En deltager kan bortvises, sendes hjem eller tildeles en advarsel, hvis Sprog&Sports instruktører vurderer, at det er nødvendigt. Sprog&Sport bestemmer suverænt, om der er behov for en bortvisning, hjemsendelse eller en advarsel. Forældre/værge/kontaktpersoner holdes løbende informeret. 

 • Stk. 2. Hjemsendelse sker for egen regning. 

 • Stk. 3. Ved bortvisning og hjemsendelse refunderes indbetaling ikke. 

  

Glemte sager 

 • Stk. 1. Glemte ting bliver maksimalt gemt i 30 dage.  

 • Stk. 2. Tilsendelse af glemte sager foregår for egen regning. 

  

Force Majeure 

 • Stk. 1. Bliver Sprog&Sport Året Rundt forhindret helt eller delvist på grund af force majeure, fritager det Sprog&Sport for ethvert ansvar.  

 • Stk. 2. Under force majeure henhøres bl.a., men er ikke begrænset til, naturkatastrofer, arbejdskonflikter, krig, borgerkrig, blokade, afspærringer, politiske uroligheder, mangel på drivmidler eller andre ydre omstændigheder, som påvirker en camps afholdelse. 

Kochsgade 31D

5000 Odense C

+45 22 50 05 06

info@campsprogogsport.dk

CVR: 40970126

Copyright © Alle rettigheder forbeholdt Camp Sprog&Sport, 2020. 

 • White LinkedIn Icon
 • White Facebook Icon
 • White Instagram Icon